GRUPY ZAKUPOWE

STAL CZARNA I STAL NIERDZEWNA

Dla członków WIG zostały wynegocjowane następujące ceny:

Oferta nr 1: STAL CZARNA

8 % rabatu każdorazowo obliczanego od cen netto towarów w postaci wyrobów hutniczych ( w tym stali czarnej – blachy, rur, prętów, profili, kątowników) pozostających w ofercie handlowej obowiązujących w chwili dokonywania transakcji handlowej, dostawa ww. towarów w ilościach hurtowych będzie dokonywana bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Oferta nr 2: STAL NIERDZEWNA

8 % rabatu każdorazowo obliczanego od cen netto towaru w postaci stali nierdzewnej pozostającej w ofercie handlowej obowiązującej w chwili dokonywania transakcji handlowej

 

Powyższe stawki zagwarantowane są umowa która została zawarta pomiędzy WIG i pośrednikiem. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie zapotrzebowanie drogą mailową do biura WIG: wig@wig-wielkopolska.pl