REPREZENTACJA IZBY

PREZYDIUM RADY IZBY

Henryk Bartkowski
Karol Sikorski
Marek Lisiecki

Przemysław Pietrzak
Małgorzata Walczak
Wiesław Święcichowski
Tomasz Pilarski

Prezes Izby
Wiceprezes Izby
Wiceprezes Izby€

Sekretarz Prezydium Rady Izby
Członek Prezydium Rady Izby
Członek Prezydium Rady Izby
Członek Prezydium Rady Izby

logo_wig_big