GRUPY ZAKUPOWE

BHP

Dla członków WIG zostały wynegocjowane następujące ceny:
Szkolenie wstępne BHP – 305,00 zł. netto
Szkolenie okresowe BHP – 30,00 zł. netto
Szkolenie P-poż – 30,00 zł. netto
Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami – 120,00 zł netto
Ocena Ryzyka Zawodowego – 120,00 zł. netto
Doradztwo w zakresie BHP – usługa nieodpłatna
Sporządzanie protokołów powypadkowych oraz pomoc w zakresie BHP podczas kontroli – usługa nieodpłatna

Powyższe stawki zagwarantowane są umowa która została zawarta pomiędzy WIG i pośrednikiem. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie zapotrzebowanie drogą mailową do biura WIG:  wig@wig-wielkopolska.pl,