POŚREDNICTWO PRACY

Wielkopolska Izba Gospodarcza pomaga członkom w pozyskiwaniu pracowników z poza Polski.

Każdy z podmiotów może zgłosić takie zapotrzebowaniem na adres: wig@wig-wielkopolska.pl lub pod nr tel. 694 726 852.

Pośrednik ściśle współpracujący z WIG ułatwia zatrudnienie cudzoziemców, przeprowadza proces rekrutacji i rekomendacji na wskazane stanowisko pracy. Istnieje możliwość wynegocjowania rabatów i ograniczenia kosztów zatrudnienia.