GRUPY ZAKUPOWE

PALIWA

Wielkopolska Izba Gospodarcza wynegocjowała dla swoich członków preferencyjne warunki dotyczące zakupu paliw.
Rabat liczony od ceny detalicznej obowiązującej na stacjach paliw firmy z którą podpisała umowę w wysokości:
– 10 gr w przypadku paliwa typu PB95, PB 98 oraz oleju napędowego (ON)
– 5 gr w przypadku gazu (LPG)

Powyższe stawki zagwarantowane są umowa która została zawarta pomiędzy WIG i pośrednikiem. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie zapotrzebowanie drogą mailową do biura WIG: wig@wig-wielkopolska.pl,