GRUPY ZAKUPOWE

SANITARNO-GRZEWCZYCH

Sprzedaż hurtowa materiałów instalacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (układy solarne pompy ciepła oraz kotły na biomasę) oraz odkurzaczy centralnych.

Wykonanie instalacji budowlanych w tym kotłowni do 1MW – łącznie z kompletacją i dostawą komponentów. Montaż oraz obsługa serwisowa – gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń i kotłowni.
Dla członków WIG:
10 % rabatu każdorazowo obliczanego od cen netto towarów pozostających w ofercie handlowej oraz 15 % rabatu od cen netto usług pozostających w ofercie handlowej, obowiązujących w chwili dokonywania transakcji handlowej

Powyższe stawki zagwarantowane są umowa która została zawarta pomiędzy WIG i pośrednikiem. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie zapotrzebowanie drogą mailową do biura WIG: wig@wig-wielkopolska.pl,