Założenie KSK WIG

W dniu 14.03.2024r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia pod nazwą ” Klub Strzelecko – Kolekcjonerski Wielkopolskiej Izby Gospodarczej” zwany w skrócie KSK WIG.

Stowarzyszenie „Klub Strzelecko – Kolekcjonerski Wielkopolskiej Izby Gospodarczej” zostało powołane z inicjatywy członków Wielkopolskiej Izby Gospodarczej i ma służyć w szczególności integracji zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców, przy jednoczesnym poszanowaniu i realizacji celów oraz działań wskazanych w uchwalonym statucie Stowarzyszenia. Celem KSK WIG jest m.in. popularyzowanie strzelectwa sportowego, rekreacyjnego, praktycznego, obronnego i myśliwskiego oraz zrzeszanie osób interesujących się strzelectwem oraz działalnością kolekcjonerską w zakresie broni sportowej, historycznej i myśliwskiej.

Warunkiem członkostwa w Stowarzyszeniu KSK WIG jest członkostwo w Wielkopolskiej Izbie Gospodarczej, co jednoznacznie określają zapisy statutu Stowarzyszenia.

Siedziba KSK WIG mieści się w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 19,  w tym samym miejscu, w którym znajduje się siedziba Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. 

Wybrane Władze Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia KSK WIG:

Prezes Zarządu – Sławomir Krzemień, tel. 601 588 053, e-mail: s.krzemien@k-bausysteme.pl

Wiceprezes Zarządu – Maciej Chosiński, tel. 601 688 820, e-mail: maciej.chosinski@eko-plus.com.pl

Wiceprezes Zarządu – Łukasz Łyskawa, tel. 668 663 999, e-mail: lukasz.lyskawa@o2.pl

Komisja Rewizyjna KSK WIG:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Karol Sikorski

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Beata Basińska, Sebastian Bzowy, Artur Czyż, Kamil Modro

 

Leave a comment