Zaproszenie na warsztaty i szkolenia online dla Klastrów Energii: 8 oraz 10 sierpnia 2022

W imieniu Krajowej Izby Klastrów energii i OZE oraz Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii chcieliśmy Państwa serdecznie zaprosić na:

1)        warsztaty online dotyczące podręcznika dobrych praktyk dla klastrów energii

2)        szkolenia online z dedykowanego narzędzia IT do bilansowania energii i wspomagającego zarządzanie strategiczne klastrów energii

które odbędą się w dniach  8 i 10 sierpnia 2022 roku w godzinach 09:00-15:00 wedle poniższego rozkładu:

8 sierpnia, poniedziałek:         09.00 – warsztaty z podręcznika dobrych praktyk
11.00 – szkolenie z narzędzia do bilansowania energii
13.00 – warsztaty z podręcznika dobrych praktyk

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRiMWY5ODUtZDUyMC00MDgzLWFiNjEtZjQ3YTA4MDMzYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222dc2304e-1973-4751-a9af-50bdb72edc3f%22%2c%22Oid%22%3a%22b51048e8-8967-470f-830c-7afc87be75c6%22%7d

10 sierpnia, środa:                 09.00 – warsztaty z podręcznika dobrych praktyk
11.00 – szkolenie z narzędzia do bilansowania energii
13.00 – warsztaty z podręcznika dobrych praktyk

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFhNTI0NDYtYTU0Yi00ZTEyLWE0ODMtN2QwZDU1ZDczZWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222dc2304e-1973-4751-a9af-50bdb72edc3f%22%2c%22Oid%22%3a%22b51048e8-8967-470f-830c-7afc87be75c6%22%7d

Link do zapisów na szkolenie z narzędzia IT: https://forms.gle/1b2ukzAJG2bjpmCV7

Link do zapisów na warsztaty z podręcznika: https://forms.gle/SorogFLnrQ6CwRHb8

Przygotowano 2 terminy na szkolenie z narzędzia IT oraz 4 terminy na warsztaty z podręcznika dobrych praktyk klastrowych. Docelowo prosimy o wybór jednego terminu na szkolenie z narzędzia oraz jednego terminu na warsztaty z podręcznika.

Zarówno warsztaty, jak i szkolenia są wykonywane na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez firmę Konsoft sp. z o.o. Po zakończeniu obu projektów planujemy publiczne udostępnienie wyników w celu dalszego swobodnego wykorzystania.

Wspomniany wyżej podręcznik obejmuje takie zagadnienia, jak: charakter współpracy na linii klaster – OSD, formułę prawną współdziałania w ramach klastra energii, zaangażowanie lokalnej społeczności, udział jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów zależnych od JST, oraz możliwe do uzyskania synergie w ramach klastra.

Natomiast narzędzie IT ma na celu m.in.: prezentację bilansu energetycznego klastra energii w postaci wykresu 2D, pomoc w doborze uczestników klastra energii (zarówno wytwórców jak i odbiorców energii), kalkulację efektywności ekonomicznej klastra energii, oraz wsparcie w zarządzaniu klastrem energii.

Liczymy na Państwa liczny udział w obu spotkaniach. Podczas warsztatów chcielibyśmy zebrać Państwa opinie i uwagi, które będą z pewnością kluczowe w opracowaniu końcowej wersji podręcznika dobrych praktyk.

W załączeniu przekazujemy krótkie prezentacje zarówno podręcznika, jak i narzędzia oraz dodatkowo krótką prezentację MRIT.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: borys.wieniawa-narkiewicz@mrit.gov.pl lub bezpośrednio do organizatorów warsztatów: joanna.konopko@konsoft.pl

Uprzejma prośba o mailowe potwierdzenie do dnia 6 sierpnia br. odnośnie Państwa obecności na adres: borys.wieniawa-narkiewicz@mrit.gov.pl

Warsztaty prowadzone są w ramach zamówienia pt. „Doradztwo strategiczne dla klastrów energii, opracowanie modeli i strategii biznesowego funkcjonowania klastrów energii oraz przewodnika dobrych praktyk klastrowych”, które realizowane jest przez firmę Konsoft Sp. z o.o.

Szkolenia prowadzone są w ramach zamówienia pt. „Doradztwo techniczne obejmujące opracowanie wzorcowego narzędzia wspomagającego zarządzania strategiczne klastra, w tym uwzględniające model bilansu energetycznego klastra energii oraz metodyki tworzenia strategii klastra”, które realizowane jest przez firmę Konsoft Sp. z o.o.

Leave a comment