POROZUMIENIE Z I LO W GNIEŹNIE

Miło nam poinformować, że Wielkopolska Izba Gospodarcza nawiązała współpracę z  I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie jest najstarszą szkołą średnią w Gnieźnie. Może poszczycić się długą i szczytną historią. Szkoła należy do Klubu Najstarszych Szkół w Polsce. Patronem I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie jest pierwszy król Polski Bolesław Chrobry. Jego imię szkoła otrzymała w 1929 roku. Od tego momentu władca Polski patronuje młodzieży uczącej się w szkole. Strony deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie wymiany informacji i innych działań mających na celu rozwój oraz wzmocnienie efektywności i skuteczności szkolnictwa, nauki, kultury, nowych technologii i gospodarki.

Strony porozumienia  przyjmują następujące priorytety wzajemnej współpracy, a mianowicie:

  1. wzajemna pomoc w działaniach promocyjnych;

  2. wzajemna wymiana kluczowych informacji;

  3. uczestnictwo w organizowanych spotkaniach lokalnych instytucji okołobiznesowych w regionie mających na celu zacieśnienie współpracy i wymianę informacji;

  4. współpraca przy inicjatywach związanych z organizacją konferencji i spotkań eksperckich przez wzajemne informowanie się o organizowanych wydarzeniach oraz delegowanie swoich pracowników i współpracowników do udziału w tychże wydarzeniach jako słuchaczy i prelegentów;

  5. tworzenie wspólnych inicjatyw o charakterze kulturalnym i naukowym.

Leave a comment