Prezes Izby Karol Sikorski został powołany na członka Rady IKE

Miło nam poinformować państwa, że Prezes Izby Pan Karol Sikorski został powołany na członka Rady IKE. Gnieźnieński Instytut Kultury Europejskiej (IKE) jest filią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która prowadzi interdyscyplinarne badania nad przemianami w kulturze europejskiej. Działalność badawcza przekłada się na kształcenie w ramach praktycznych kierunków studiów. Instytut Kultury Europejskiej nawiązuje do genius loci Gniezna jako miejsca spotkań. W tym wypadku jest to spotkanie teorii ze skuteczną praktyką, najnowszych prądów myśli europejskiej z rzeczywistością wielkopolskich i kujawskich gmin oraz kreatywnych ludzi z różnych stron świata.

Instytut Kultury Europejskiej wyrósł z idei Gnieźnieńskiego Kolegium Europejskiego (Collegium Europaeum Gnesnense), powstałego w 2000 roku.

Wielkopolska Izba Gospodarcza planuje szereg wspólnych działań z IKE, w tym także szereg szkoleń dla przedsiebiorców zrzeszonych w WIG.

Leave a comment