KOLACJA BIZNESOWA Z GENERAŁEM WALDEMAREM SKRZYPCZAKIEM

W minionym tygodniu w restauracji Leo Libra odbyła się kolacja biznesowa zorganizowana przez Wielkopolską Izbę Gospodarczą. Gościem specjalnym i prelegentem był generał broni Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

W kolacji uczestniczyli członkowie Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, członkowie i przedstawiciele zaprzyjaźnionych Izby oraz przedstawiciele samorządów.
Kolacje biznesowe to stały element działalności Wielkopolskiej Izby Gospodarczej. Po szczycie pandemii przedsiębiorcy bardzo chętnie spotykają się w celu odnowienia kontaktów oraz wymiany doświadczeń i pomysłów. W czwartkowej kolacji uczestniczyło prawie 60 osób.

Generał broni Waldemar Skrzypczak,  wygłosił wykład pt. „Bezpieczeństwo Polski w obliczu gier globalnych graczy. Wyzwania XXI wieku”.

Waldemar Skrzypczak – oficer dyplomowany wojsk pancernych. W 1976 rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży w Siłach Zbrojnych PRL. Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych. W sierpniu 2009 podał się do dymisji w proteście przeciwko sposobowi zarządzania siłami zbrojnymi przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej. Od 8 września 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, od 2012 do 2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

 

 

Leave a comment