POROZUMIENIE SEKTOROWE NA RZECZ ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

W dniu 15 września 2021 r., z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz kluczowi przedstawiciele sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”). Porozumienie to ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji finansowo-ubezpieczeniowych, dla osiągnięcia celu Porozumienia, poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Jedną ze stron powyższego Porozumienia jest członek Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, spółka Polska Grupa Wodorowa sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, którą przy podpisaniu Porozumienia reprezentował Pan Mikołaj Kołodziejczak.

 

Leave a comment