SPOTKANIE W URZĘDZIE MIASTA

W dniu 06 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miejskich w Gnieźnie, z inicjatywy Prezydenta Miasta Gniezna oraz Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, odbyło się spotkanie, którego przedmiotem było omówienie możliwości wytwarzania i eksploatacji energii wodorowej przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii dostępnych w chwili obecnej na rynku. W trakcie spotkania przedstawiciel spółki Polska Grupa Wodorowa sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie (członka Wielkopolskiej Izby Gospodarczej) w osobie Pana Mikołaja Kołodziejczaka przedstawił prezentację na temat głównych trendów występujących na rynku w zakresie wytwarzania i wykorzystywania technologicznego energii wodorowej. Celem spotkania była wymiana doświadczeń uczestników spotkania w powyższym temacie oraz omówienie możliwości nawiązania w przyszłości współpracy w tym zakresie między podmiotami gospodarczymi, których przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu.
W spotkaniu uczestniczył Wiceprezydent Miasta Gniezna Pan Jarosław Grobelny, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Pan Sylwester Sip, przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, a także przedstawiciele spółek komunalnych oraz lokalnego biznesu.  Wielkopolską Izbę Gospodarczą reprezentował z kolei Prezes Izby w osobie Pana Karola Sikorskiego.

Leave a comment