SPOTKANIE W CKZiU w Gnieźnie

W dniu 09 lipca 2021 r. w z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Gnieźnie odbyło się spotkanie w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie z przedstawicielami Fundacji Skarbu Państwa Platforma Przemysłu Przyszłości, działającej pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W spotkaniu z ramienia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wzięła udział między innymi Pani Anna Pająk – koordynator Zespołu ds. Krajowej Sieci EDIH (Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych). Wielkopolską Izbę Gospodarczą reprezentowali Panowie Maciej Chosiński, Mikołaj Kołodziejczak i Karol Sikorski. Nadto w spotkaniu uczestniczył Pan Paweł Jagielski – Członek Zarządu spółki Stolica eXperymentu sp. z o.o. w Gnieźnie, z kolei gospodarza miejsca spotkania reprezentował Pan Sylwester Sip – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. 

Przedmiotem w/w spotkania było omówienie bieżących zagadnień związanych ze szkolnictwem zawodowym oraz wdrażaniem nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach. Uczestnicy spotkania uzgodnili również możliwości i płaszczyzny współpracy w przyszłości między reprezentowanymi przez nich organizacjami.  

Leave a comment