POROZUMIENIE W SPRAWIE STYPENDIUM PODPISANE

W dniu 8 stycznia 2021 natapiało podpisanie aneksu do wcześniej przyjętego porozumienia pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie. Na mocy tego porozumienia, każdy z uczniów uczących się w roku szkolnym 2020/2021 w klasie patronackiej WIG, który otrzyma średnią powyżej 4,5 oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre otrzyma półroczne stypendium o wartości 100zł/miesięcznie ufundowane przez Wielkopolską Izbę Gospodarczą.

Ponieważ klasa patronacka Wielkopolskiej Izby Gospodarczej jest działaniem długofalowym i zaplanowanym na najbliższe lata powstał także katalog dla uczniów zainteresowanych praktyczną nauką zawodu, tak by wskazać potencjalnym zainteresowanym możliwości kształcenia oraz odbywania praktyk.
Katalog ten można pobrać: http://wig-wielkopolska.pl/wp-content/uploads/2021/01/FOLDER-SZKOLNICTWO.pdf

 

Leave a comment