MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI WIZYTY W ZUS

Wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można zarezerwować wcześniej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Wizytę można zarezerwować maksymalnie godzinę przed jej planowanym terminem. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania 3 wizyt zwykłych dziennie. Czas przewidziany na obsługę jednej wizyty wynosi 30 minut, podobnie jak czas między wizytami jednego dnia.

W celu zarezerwowania wizyty w wybranej jednostce ZUS należy:

  • po zalogowaniu w oknie głównym panelu ogólnego rozwinąć menu „Wizyty” Rezerwacja wizyty w ZUS i wybrać pozycję Rezerwacja wizyty,

  • w oknie rezerwacja wizyty wybrać jednostkę ZUS, w której chcemy zarezerwować wizytę (domyślnie wyświetli się jednostka ZUS właściwa ze względu na adres zalogowania użytkownika),

  • wybrać właściwą grupę spraw i zaznaczyć konkretną sprawę z listy spraw dostępnych w danej grupie,

  • nacisnąć przycisk „Dalej”. Pojawi się okno Kalendarza z dostępnymi terminami wizyt.

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to bardzo przydatne narzędzie. Poprzez założenie profilu na PUE ZUS można szybko i bezpiecznie:

  • przejrzeć dane zgromadzone w ZUS,

  • przekazać dokumenty ubezpieczeniowe,

  • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,

  • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi z ZUS,

  • umawiać się na wizyty w jednostce ZUS.

Zachęcamy naszych klientów do korzystania z Platformy Usług Elektronicznych. Założenie profilu PUE jest bardzo proste i szybkie. Konto na portalu PUE ZUS można założyć przez internet – za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub bankowości elektronicznej

Leave a comment