W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, w czasie którego zostało wybrane Prezydium Rady Izby, w skład którego wchodzą:
 
  • Prezes:Karol Sikorski – wybrany na ostatnim Walnym Zgromadzeniu
  • Wiceprezes: Maciej Chosiński
  • Wiceprezes: Wiesław Święcichowski
  • Sekretarz: Przemysław Pietrzak
  • Członkowie Prezydium Rady: Kamil Modro, Dariusz Ligocki, Wojciech Adamski

Na  spotkaniu zostały omówione bieżące sprawy Izby oraz zaplanowane kolejne działania. Przed nami pracowity czas!

Leave a comment