WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WIG

W minionym tygodniu odbyło się Walne Zgromadzenie członków Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w czasie którego powołano nowe władze WIG.  W skład Rady Izby Wielkopolskiej Izby Gospodarczej zostali wybrani:

 • Karol Sikorski
 • Henryk Bartkowski
 • Sebastian Bzowy
 • Artur Czyż
 • Przemysław Pietrzak
 • Przemysław Leitgeber
 • Przemysław Dziemidowicz
 • Dariusz Ligocki
 • Maciej Chosiński
 • Daniel Folwarski
 • Wojciech Adamski
 • Kamil Modro
 • Wiesław Święcichowski
 • Aleksander Winter
 • Andrzej Byrt

Z pośród członków Rady został także wybrany nowy Prezes Izby – pan Karol Sikorski.

W czasie głosowania wybrano Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą: Magdalena Bosacka, Zbigniew Bachta oraz Marek Lisiecki. W skład Sądu Koleżeńskiego, który również został wybrany w tym dniu wchodzą: Zbigniew Sikorski, Roman Łaźny, Jerzy Kaźmierczak, Igor Pen i Marcin Grzelak.

Nowo wybrany Prezes Izby Karol Sikorski odznaczył także osoby, które przyczyniły się w sposób szczególny Izbie: tytuł Honorowego Prezesa Wielkopolskiej Izby Gospodarczej otrzymał pan Henryk Bartkowski, natomiast tytuły Honorowych Członków WIG otrzymali: Andrzej Byrt, Zbigniew Bachta, Marek Lisiecki oraz Małgorzata Walczak.

Gośćmi specjalnymi tego spotkania był Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Sylwester Sip Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie oraz przedstawiciele Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii.

 

Leave a comment