SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ ZUS

OGŁOSZENIE ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

Bezpłatne szkolenia

organizowane przez II Oddział ZUS w Poznaniu

Szkolenia odbędą się w siedzibie Inspektoratu ZUS w Gnieźnie, w sali 205.

13.03.2020 r.

Temat szkolenia: „Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego i podstawy wymiaru składek dla pracowników oraz osób prowadzących działalność poza granicami Polski” (w godzinach 10:00-12:00).

20.03.2020 r.

Temat szkolenia: „Świadczenia przysługujące z tytułu pracy nauczycielskiej”
(w godzinach 13:00-15:00).

14.05.2020 r.

Temat szkolenia: „Zasiłek chorobowy – warunki nabycia, wymagane dokumenty, ustalanie podstawy wymiaru, kontrola wykorzystywania zwolnienia lekarskiego”(w godzinach 12:00-14:00).

28.05.2020 r.

Temat szkolenia: „Legalność zatrudnienia cudzoziemców”(w godzinach 13:00-15:00).

4.06.2020 r.

Temat szkolenia: „e-akta – skracamy czas przechowywania akt pracowniczych”
(w godzinach 13:00-15:00).

25.06.2020 r.

Temat szkolenia: „Zapobieganie wypłacie nienależnych świadczeń – współpraca ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich”
(w godzinach 13:00-14:00)

Zapisy na szkolenie przyjmujemy na adres e-mail:
Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl

Leave a comment