WALNE ZGROMADZENIE WIG

W dniu 13 czerwca 2019 roku odbyło się walne zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, na tymże spotkaniu podejmowane były bieżące uchwały, przyjęto także absolutoria dla Reprezentacji Izby jak również wybrano panią Małgorzatę Walczak do Komisji Rewizyjnej a pana Zbigniewa Bachtę do Rady Izby.

W dalszej części spotkania w swoją prelekcję miała reprezentantka Fundacji Budzimy Uśpione Umysły która w porozumieniu z Wielkopolską Izbą Gospodarczą wszystkim członkom może udzielić wsparcia i pomocy w przeprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych.

Następnie w nawiązaniu do porozumienia które w ostatnim tygodniu zostało podpisane pomiędzy WIG a Bankiem Pekao krótki pokaz swojej oferty mieli przedstawiciele tego banku. Bank Pekao jest gotowy dać bardzo duże wsparcie merytoryczne i formalne w załatwianiu formalności bankowych mogą także przygotować indywidualne oferty dla członków Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

Po części oficjalnej nastąpiła część mniej formalna w czasie której członkowie mogli poznać się wymienić poglądy nawiązać kontakty.

Spora frekwencja na zgromadzeniu bardzo cieszyła i daje nadzieję na ciekawe dialogi i realizacje w przyszłości.

 

Leave a comment