III EDYCJA KONGRESU GOSPODARCZEGO EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ

W związku z odbywającymi się w dniach 29-31 maja na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy III edycji Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej WIELKOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA organizuje wyjazd na to wydarzenie. Wszyscy członkowie Izby którzy wyrażą chęć uczestnictwa w tych targach proszeni są o potwierdzenie swojej obecności do dnia 16 maja 2019r na meila: wig@wig-wielkopolska.pl lub promocja@wig-wielkopolska.pl
ORGANIZATOR ZAPEWNIA DARMOWY TRANSPORT ORAZ BILETY WSTĘPU. WYJAZD Z GNIEZNA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MAJA 2019r.

Jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników.
Podczas poprzednich edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele izb gospodarczych oraz administracji publicznej z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Tak liczny udział samorządu gospodarczego, to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej. Kongres to platforma gospodarcza dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sąsiadami z zagranicy.
Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej jest wydarzeniem towarzyszącym targom Export Expo Poland i VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex, które są okazją do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Do wzięcia udziału w tych inicjatywach zaproszono blisko 2000 przedstawicieli z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej w ramach programu 16+1, oraz ok 3000 polskich przedsiębiorców.

Misją Kongresu jest:

działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej i Wschodniej z innymi regionami świata,
stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej,
zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym i administracją państwową,
wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

Już dziś udział w kongresie potwierdzili:

Oskar G. Loewe, Stowarzyszenie Pracodawców Niemieckich
Doug Mayorga, Chairman Minority Chamber of Commerce America
dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
dr Leonard Milewski, dziekan wydz. Inżynieryjnego Uczelni Handlowo-Technicznej
Andrzej Pieczonka, były konsul RP w Szanghaju
Leszek Ladowski, Chambers Federation of Central and Easter European Chamber of Commerce
Adrian Zwoliń ski, Konfederacja Lewiatan
Bartosz Miszkiewicz, prezes SIMLOG
Koleje Białoruskie / przedstawiciel Ambasady Kazachstanu
Jakub Gołę biewski, OT LOGISTICS
Marek Orzechowski, Doradca Zarzą du ds. Rynkó w Azjatyckich (Action)
Marcin Ramotowski, GERLACH

Organizatorzy spodziewają się udziału około 300 osób w tym przedstawicieli około 80 zagranicznych i 90 krajowych przedstawicieli izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Tematy debat:

Współpraca gospodarcza administracji centralnej z samorządem gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej
Administracja regionalna a samorząd gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – kooperacja ekonomiczna
Własność intelektualna w działalności gospodarczej, procedura międzynarodowa znaków towarowych
Rozwój turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej – czy możliwa jest wspólna oferta na rynki azjatyckie, bliskowschodnie i Amerykę
Chińskie inicjatywy i projekty regionalne: jaka jest przyszłość 16+1
Przyszłość elektro mobilności, wizjonerskie źródła pozyskania energii
Współpraca międzynarodowa Wyższych Uczelni ważnym elementem rozwoju gospodarczego;
Szkolnictwo wyższe w służbie innowacyjnej gospodarki
Przyczyny najczęstszych nieporozumień kulturowych: jak je przełamać
Cross Border e-commerce. Jak zdobyć i obsługiwać Klienta poza Polską
Nowe technologie, e-commerce – ich zastosowanie w handlu: wyzwania i zagrożenia
Europa Środkowo-Wschodnia na Jedwabnym Szlaku– diagnoza
Chiny w dobie CIIE – jakie wyzwania stoją̨ przed eksportem do Państwa Środka

Więcej informacji o Kongresie na stronie www.kongresgospodarczy.org

Leave a comment