POROZUMIENIE POMIĘDZY WIG A MIASTEM GNIEZNO

Ostatni czas to bardzo intensywny okres, czas nawiązywania współpracy i wielu rozmów, jego wynikiem jest podpisanie listu intencyjnego pomiędzy WIG a Miastem Gniezno, które reprezentował Tomasz Budasz. W liście tym jest mowa o promowaniu terenów inwestycyjnych leżących na terenie miasta

Strony niniejszego Listu intencyjnego przyjmują następujące priorytety wzajemnej współpracy:

  1. promowanie przez WIG terenów inwestycyjnych położonych na terenie Miasta Gniezno wśród przedsiębiorców zamierzających dokonać tam inwestycji oraz kontaktowanie tych przedsiębiorców bezpośrednio z władzami Miasta Gniezno;

  2. informowanie przez Miasto Gniezno potencjalnych inwestorów zamierzających dokonać inwestycji na terenach inwestycyjnych położonych na terenie Miasta Gniezno, jak również przedsiębiorców prowadzących tam działalność gospodarczą o możliwości nawiązania współpracy z firmami będącymi członkami Wielkopolskiej Izby Gospodarczej;

  3. wzajemna pomoc w działaniach promocyjnych;

  4. wzajemna wymiana kluczowych informacji;

  5. uczestnictwo w organizowanych spotkaniach lokalnych instytucji okołobiznesowych w regionie mających na celu zacieśnienie współpracy i wymianę informacji;

  6. podejmowanie innych działań mających na celu wzmocnienie oferty i dostępności usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.

Leave a comment