LIST INTENCYJNY Z POWIATEM GNIEŹNIEŃSKIM

Właśnie podpisaliśmy następne porozumienie, tym razem z Powiatem Gnieźnieńskim .
Strony porozumienia deklarują wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie wymiany informacji i innych działań mających na celu wzmocnienie efektywności i skuteczności usług świadczonych w regionie w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

Leave a comment