Nowy członek Rady Izby WIG

Nowym członkiem Rady Izby WIG-u został Andrzeja Byrt, człowiek z szeroką wiedzą ekonomiczną oraz bogatymi kompetencjami dyplomatycznymi.

To Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu, na której uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Od 1978 do 1986 zawodowo związany z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, dochodząc do stanowiska dyrektora naczelnego. Później był radcą handlowym w ambasadzie Polski w Brukseli (1987–1992) i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (od 1992 do 1995).

Pracował  też w takich instytucjach jak ambasada Polski w Niemczech i Francji. Został również prezesem rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz członkiem rady Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”. Powoływany także  w skład Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jego doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy także w takich instytucjach jak resort współpracy gospodarczej pomoże nam jeszcze bardziej rozwijać działalność Wielkopolskiej Izby Gospodarczej.

Leave a comment