LIST INTENCYJNY Z GMINĄ TRZEMESZNO PODPISANY!!

Miło nam poinformować, o tym że Wielkopolska Izba Gospodarcza podpisała porozumienie z Gminą Trzemeszno. Na mocy tych ustaleń strony uzgodniły pełną współpracę w zakresie wymiany informacji, promocji i wsparcia merytorycznego.

Głównym priorytetem podpisanego listu intencyjnego jest promowanie przez WIG terenów inwestycyjnych  położonych na terenie Gminy Trzemeszno wśród przedsiębiorców zamierzających dokonać tam inwestycji. Ponad to  strony ustaliły, że Gmina ta będzie informować potencjalnych inwestorów o możliwości nawiązania współpracy z firmami będącymi członkami WIGu.

Leave a comment