POROZUMIENIE Z GMINĄ NIECHANOWO

Działamy bardzo intensywnie! W ostatnim czasie podpisaliśmy porozumienie z Gminą Niechanowo. Wspólną deklaracją obu stron jest zarówno promowanie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Gminie Niechanowo a także tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków WIG.

WIG zakłada promowanie towarów i usług świadczonych przez jej członków wśród inwestorów rozpoczynających oraz prowadzących swoja działalność gospodarcza na terenie Gminy Niechanowo.