Porozumienie z Fundacją Platforma Przyszłości i Centrum Rozwoju Nowych Technologii we Wrześni P

W ostatnim czasie zostało podpisane pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą a  Fundacją Platforma Przyszłości i Centrum Rozwoju Nowych Technologii we Wrześni. Na mocy tego porozumienia strony ustaliły wspólne działania w procesie transformacji cyfrowej.
Celem  Fundacji Platforma Przyszłości i Centrum Rozwoju Nowych Technologii we Wrześni jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wsparcie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych wykorzystując najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji czy technoteleinformacji. Na wsparcie  w tym obszarze mogą liczyć wszyscy członkowie WIG

Leave a comment