SPOTKANIE NOWOROCZNE WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ WIG

13 stycznia 2020 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne organizowane przez Wielkopolską Izbę Gospodarczą oraz Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN, które odbyło się w Collegium Iuridicum Novum w Poznaniu.

Spotkanie to było okazją do podsumowania mijającego roku, przypomnienia sukcesów oraz zdradzenia planów na najbliższe miesiące. Wśród gości pojawili się między innymi:  Roman Budzinowski- Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM , Paulina Hennig – Kloska i Bartłomieja Wróblewski – posłowie na Sejm RP, dr Izabela Hasińska- Pełnomocnik Terenowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Poznaniu, Kazimierz Śliwiński /reprezentant Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Miasta Poznania/,
oraz wielu burmistrzów i wójtów z terenu całej Wielkopolski, a także do licznie przybyłych
przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, członkowie Wielkopolskiej Izby Gospodarczej oraz  przedsiębiorcy zrzeszani w WZP Lewiatan.

Po omówieniu najważniejszych tematów oraz złożeniu życzeń i wręczeniu wyróżnień swój występ miał  Chór „Polihymnia”.

Leave a comment