POROZUMIENIE POMIĘDZY WIG I CKZIU W SPRAWIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PODPISANE

W minionym tygodniu doszło do oficjalnego podpisania porozumienia pomiędzy Wielkopolską Izbą Gospodarczą a Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na mocy którego w roku szkolnym 2020/2021 ma powstać klasa wielozawodowa  pod patronatem WIG. Na konger encji zorganizowanej  z tej okazji pojawił się zarówno starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński jak i przedstawiciele firm, które przystąpiły do programu.

Firmy które przystąpiły do programu dla najlepszych uczniów  zdeklarowały się ufundować stypendium na mocy którego każdy młodociany pracownik spełniający kryteria tego stypendium otrzyma półroczne stypendium.

 

Leave a comment