RELACJA ZE SZKOLENIA „KOLEJNE ZMIANY PODATKOWE W TRAKCIE 2019r

W siedzibie Wielkopolskiej Izby Gospodarczej odbyło się szkolenie pt.”Kolejne zmiany podatkowe w trakcie 2019r”, tym razem przy pomocy Polskiej  Fundacji Przedsiębiorczości (PFP). Szkolenie  prowadziła pani Beata Kuśmierek specjalista, doświadczony doradca gospodarczy.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, na czym polegają wprowadzone zmiany i jakie będą miały
one skutki, poznali  między innymi obowiązki wynikające z wprowadzenia tzw. ”białej listy” i zasady
występowania o Wiążącą Informację Stawkową. Uzyskali wiedzę w zakresie nowych obowiązków użytkowników
kas fiskalnych i terminów przejścia na kasy on-line, a także wiele innych bieżących tematów z zakresu podatków.

 

 

Leave a comment