WIZYTA W KLASTRZE ENERGI W ZGORZELCU

Za nami spotkanie w Zgorzelcu w Klastrze Energi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Gospodarczej oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Celem spotkania było poznanie zasad funkcjonowania Klastra. Klaster, obok rozwoju jednostek wytwórczych OZE podejmuje również działania na rzecz wdrożenia na terenie regionu m.in.: dalszego efektywnego wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, poprawy efektywności energetycznej w tym również rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych wraz z technologiami magazynowania energii, ochronie środowiska naturalnego i zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i życia lokalnej społeczności oraz dla klimatu i różnorodności biologiczne, ograniczanie emisji pochodzącej z transportu poprzez kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu zwiększenia podaży paliw alternatywnych ze szczególnym naciskiem na rozwój elektromobilności.

 

 

Leave a comment